لیست کتابها جهت فروش

تعداد بازدید:۱۹۸۲

لیست کتب چاپ شده مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی (سه علامه تبریزی) دانشگاه تبریز

ردیف

 

عنوان کتاب
 

مؤلف / مترجم

قیمت

1

مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم 

دکتر حیدر قلی زاده

12000 ریال

2

 ماهیت و انواع تعریف

دکتر نرگس نظرنژاد

7000 ریال

3

فلسفه زبان دینی

دان استیور / ترجمه دکتر حسین نوروزی

15000 ریال

4

مصلحت و جایگاه آن در حقوق اسلام

دکتر رحیم وکیل زاده

15000 ریال

5

مجموعه مقالاتی در باب گفتگو

مسعود امید

10000 ریال

6

درآمدی بر فلسفه ریاضی دیدگاهها و برهانها

مسعود امید

15000 ریال

7

کتابشناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری

میر احمد باقرزاده ارجمندی

20000 ریال

8

تاریخ علت شناسی انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان و مسلمین

دکتر داریوش رحمانیان

15000 ریال

9

درآمدی بر فلسفه اخلاق از دیدگاه متفکران مسلمان معاصرایران

مسعود امید

15000 ریال

10

نظریه صدق تارسکی 

دکتر علی اکبر احمدی

15000 ریال

11

نگرش اگزیستانسیالیستی (مجموعه مقالات) 

دکتر محمود نوالی

15000 ریال

12

درآمدی بر فلسفه تاریخ

مسعود امید

15000 ریال

13

مجموعه مقالات همایش نقد ادبی در قرن بیستم

دکتر محمدحسین جواری

15000 ریال

14

شناسنامه یک زندگی (شریعتی به روایت شریعتی)

میر احمد باقرزاده ارجمندی

28000 ریال

15

معرفت شناسی تکوینی / ژان پیاژه

ترجمه دکتر عباس بخشی پور

10000 ریال

16

پیشینه مباحث جدید کلامی در ایران

محمد مشهدی نوش آبادی

10000 ریال

17

عرف و عادت در حقوق اسلام و ایران

دکتر سید محمدتقی علوی

20000 ریال

18

فرهنگ اصطلاحات تخصصی استاد جعفری

مسعود امید و همکاران

20000 ریال

19

نقد و بررسی نظریه های وحی

حیدر باقری اصل

20000 ریال

20

گزارش محاکمه روژه گارودی

شاکر نوری / ترجمه: دکتر سید محمدتقی علوی- جلیل محمدی

14000 ریال

21

محاکمه صهیونیزم اسرائیل 

روژه گارودی / ترجمه: دکتر سید محمدتقی علوی–جلیل محمدی

26000 ریال

22

عوامل اضطراب و آرامش در آیینه قرآن و احادیث 

حمیدرضا سروریان

20000 ریال

23

هایدگر و عصر او (زمان هستی، زمان تاریخ)

ترجمه، دکتر محمود نوالی – دکترشکر ا.. اسدالهی

20000 ریال

24

مجموعه مقالات بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص)                    

محمدباقر بهادری

29000 ریال

25

میشل فـوکـو              

ترجمه، دکتر ا000 شکر اسدالهی

20000 ریال

26

آشنایی با معرفت شناسی                                        

ترجمه، دکتر حسن فتحی

40000 ریال

27

شیوه برخورد مخالفان دین با ائمه

عبدالرحمن خلیلی

20000ریال

28

عروض    

دکتر ابراهیم اقبالی

22000 ریال

29

وجود و زمــان

دکتر محمود نوالی

50000 ریال

30

رنج گنج

محمدباقر بهادری

32000 ریال

31

رویکردهای سیاسی استعمار

دکتر محمدعلی پرغو

18000 ریال

32

آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس

دکتر حسن پاشازاده

37000 ریال

33

نظریه تالیفی پیشینی کانت

دکتر یوسف نوظهور

23000 ریال

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۳