فعالیتهای موسسه

تعداد بازدید:۲۰۴۷

 

گزارش مختصری از فعالیتهای مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی
دانشگاه تبریز (سه علامه تبریزی)

موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی سه علامه تبریزی در تاریخ 19/7/1378 با اخذ موافقت اصولی از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فن آوری در دانشگاه تبریز تاسیس گردید. با توجه به پیدا شدن نیازهای جدید به تعریف اهداف، رسالات و چهارچوبهای پژوهشی و آموزشی خود پرداخت و در واقع فعالیت رسمی خود را از همین سال آغاز کرد و در نهایت با اخذ موافقت قطعی از وزارتخانه متبوع موفق گردید.
موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی سه علامه تبریزی به منظور ایجاد محیط مناسب برای انجام پژوهشهای بنیادی در مورد علوم اسلامی – انسانی با گرایش ویژه به "تفکر معاصر ایران اسلامی و جهان اسلام و دیگر حوزه های فکری معاصر" و نیز دستگیری و تشویق محققان و پژوهشگران عرصه اندیش، تاسیس شده است.
این موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به عنوان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری فعالیت می نماید.

 

 اهداف:

بند 1- ایجاد عرصه تحقیق و تعمق در زمینه های علوم اسلامی و انسانی با تکیه و عنایت بر مباحث و مسابل معاصر ایران و جهان اسلام و ..

بند 2-  ایجاد خود باوری و اعتماد بنفس در میان محققان و نشان دادن راههای رشد علمی برای بروز استعدادها و خلاقیتهای آنان

بند 3-  حمایت علمی و اصولی از پژوهشگران و استفاده از وجود استادانی که سالیان متمادی به تحقیق و تعلیم پرداخته اند.

بند 4- ایجاد ارتباط با نیازهای نظری – اعتقادی معاصر جامعه و فراهم کردن مقدمات ارایه نرات علمیو عملی در مورد آنها

بند 5- این موسسه با اذعان به پیوستگی فرهنگ و تمدن درخشان و غنی اسلامی با جامعه و فرهنگ امروز و فردا، تلاش خواهد کرد تا با ترسیم افقی روشن و سرشار از امید و نشاط برای آینده، بخشی از تتبعات خود را به سمت بسط ایده های زنده و امید بخش تمدن و فرهنگ اسلامی به امروز و فردا سوق دهد.

بند 6- این موسسه امکانات تحقیق و پژوهشهای تازه و ترجمه آثار ارزنده دانشمندان ایران و جهان را در حوزه علوم اسلامی و انسانی و در سطوح متعادلی فراهم می آورد.

بند 7- موسسه به دنبال تلاش برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و جامعه است و نقش حلقه واسطه را در این بین بازی می کند.

وظایف:

بند 1-  تهیه و تدوین طرحهای تحقیقاتی و تالیفات مربوط به مباحث و مسایل معاصر و مبتلابه و فراهم نمودن مقدمات و شرایط نشر آنها.

بند 2- همکاری با سایر دانشگاههای کشور در جهت نشر و ترویج دیدگاههای ابتکاری در حوزه علوم اسلامی و انسانی معاصر.

بند 3- برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی و پژوهشی

بند 4- تشویق و تجلیل از محققان و پژوهشگران و چاپ آثار علمی و تحقیقاتی ارزنده ایشان که در ارتقای سطح فرهنگی موثرند. تشخیص ارزشمندی آثار محققان به عهده اعضای گروههای تخصصی موسسه و شورای پژوهشی است.

بند 5- عنایت ویژه به تفکر معاصر ایران و جهان اسلام و پژوهش و نشر آثاری در موردمتفکران معاصر مسلمان

نیروی انسانی:

 موسسه برای وصول به اهداف مصوب از خدمات کادر علمی و پژوهشی به شرح زیر استفاده می کند:

الف) اعضای پیوسته که برای خدمت تمام وقت در گروههای پژوهشی در مراتب مربی پژوهشی، استادیار پژوهشی، پژوهشیار و استاد پژوهشی استخدام می شوند.

ب) اعضای ناپیوسته که با داشتم رابطه استخدامی با دیگر سازمانهای آموزشی، پژوهشی، یا هیئت علمی بازنشسته واجد شرایط که به صورت مامور به خدمت، تمام وقت یا پاره وقت، در موسسه مشغول بکار می شوند. حق الزحمه این عده بر مبنای قراردادهای منعقده قابل پرداخت است.

ج) محققین غیر وابسته به این مرکز تحقیقاتی، به صورت پروژه داران مطابق قرارداد با موسسه همکاری می کنند.

 روش کار و حوزه فعالیت:

بند 1- این موسسه با کلیه موسسات علمی و مذهبی داخلی و خارجی، در حدود امانات خود در ارتباط و همکاری است و فعالیتهای آن محدودیت جغرافیایی ندارد.

بند 2- این مرکز به هیچ حزب و گروه و گرایش التزام و وابستگی ندارد و یک پژوهشکده دانشگاهی و در خدمت جامعه اسلامی است.

بند 3- طرح آرا و افکار و نشر اثار فضلا و اندیشمندانی که در تحقیقات مربوطبه معارف اسلامی و علوم انسانی شهرت دانشگاهی و حوزوی دارند، مورد توجه این موسسه است.

بند 4- حوزه فعالیت موسسه شامل علوم اسلامی از قبیل فلسفه اسلامی، کلام، فقه و حقوق، عرفان، اخلاق، سیاست، علوم قرآنی و ادبیات، با تکیه بر مباحث معاصر و نیز علومی مانند فلسفه غرب، روان شناسی و جامعه شناسی و طرح مباحث جدید و معاصر است. 
{PageBreak}

خلاصه ای از فعالیت های موسسه را به اختصار در ذیل می آوریم:

فعالیت در زمینه نشریه

1-     انجام امور حروفچینی و چاپ فصلنامه علامه ویژه«ادبیات و عرفان»

2-     ارسال فصلنامه به همه کتابخانه ها و مراکز پژوهشی و آموزشی کشور

3-     تماس و مکاتبه با استادان حقوق و تشکیل جلسه با آنها برای دریافت مقاله و تعیین موضوع مقاله برای چاپ در فصلنامه

4-     دریافت مقاله و انجام داوری و امور حروفچینی و ویرایش و آماده سازی مقالات «فقه و حقوق» برای چاپ در فصلنامه «فقه وحقوق»

5-     مکاتبه و تماس با استادان فلسفه و کلام برای دریافت مقاله و انتخاب موضوعات مقالات

6-     دریافت و ساماندهی مقالات فلسفی و کلامی و انجام امور مربوط به داوری و ویرایش علمی و ادبی جهت چاپ در فصلنامه ویژه«فلسفه و کلام»

7-     مکاتبه با همه استادان رشته های علوم انسانی، اجتماعی و معارف اسلامی دانشگاههای دولتی،آزاد و پیام نور منطقه شمال غرب کشور جهت همکاری با فصلنامه علامه و ارایه مقالات برای چاپ

8-     پیگیری کارهای دریافت درجه علمی- ترویجی به فصلنامه علامه

برگزاری جلسات

1- برگزاری جلسه سخنرانی گروه حقوق وفقه تحت عنوان «قرآن درمانی» توسط خانم حکمت پناه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز برای دانشجویان

2- تشکیل جلسه سخنرانی گروه حقوق و فقه تحت عنوان «مطالبه خسارت تاخیر تادیه با میزان کاهش ارزش پول در مهریه» توسط دکتر غریبه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز برای دانشجویان

3- برگزاری جلسه تخصصی ادبیات و عرفان تحت عنوان «جاذبه های فکری و فرهنگی حافظ»

4- برگزاری جلسه تخصصی ادبیات و عرفان تحت عنوان «شاعرانگی حافظ»

5- برگزاری جلسه تخصصی ادبیات و عرفان تحت عنوان «چاره اندیشی برای کاربردی کردن مباحث ادبی و نتیجه گیری مطلوب از آنها»

6- تشکیل جلسات تخصصی گروه فقه و حقوق برای بررسی راهکارهای جلب مشارکت و چگونگی طرح مباحث روز

مشارکتها

1-همکاری با انجمن علمی دانشجوئی گروه فلسفه در چاپ و نشر مجله سوفیا

2- همکاری با هسته علمی بسیج دانشجویی در انجام برنامه های سخنرانی

3- اعلام آمادگی همکاری با گروه زبان فرانسه در برگزاری همایش «از متن تا تصویر»

4- توزیع فراخوان جهت جلب همکاری دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی – انسانی و اسلامی و حمایت مالی و چاپی از پایان نامه ها و رسالات آنها

5- شرکت در جشنواره کتاب برگزیده دانشگاهی در سال84

6- شرکت در مراسم هفته پژوهش سال 84 و نمایشگاه کتاب هفته پژوهش سال 84

7- برگزاری نمایشگاه کتاب از آثار منتشر شده مؤسسه «سه علامه» در سطح دانشگاه به مدت یک هفته

8- چاپ فراخوان «مسابقه دانشجویی» در خصوص آثار و افکار سه علامه تبریزی در زمینه مقاله، شعر، خوشنویسی، طراحی و نقاشی  و ارسال آن به دانشگاههای سراسر کشور و دریافت آثار ارسالی و تنظیم و بررسی و داوری آنها و  انتخاب نفرات برتر به شرح زیر:رشته خوشنویسی:    شهاب شهیدانی       ناصر صادقی        بهروز نخستین شاکررشته نقاشی:  مصطفی جعفری دهکردی       منصور علیزاده      رشته شعر:  یوسف جمشیدی       رشته نقاشیخط:  شهزاد  جماعت

9- مکاتبه با گروههای آموزشی: فلسفه، حقوق، روان شناسی، معارف اسلامی، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، تاریخ، اقتصاد، دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور منطقه شمال غرب در خصوص آشنایی با مؤسسه سه علامه و جلب مشارکت و همکاری آنها که دو نمونه از مکاتبات به پیوست است

10- ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی غیر دانشگاهی استان: نظیر حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی،شهرداری، مهد قرآن استان و ...

11- طراحی و پیشنهاد برگزاری همایش سالانه «مفاخر آذربایجان»

12- تدوین و تالیف زندگی و اندیشه دانشمندان معاصر آذربایجان

13- تشکیل گروههای مختلف تحقیقاتی درباره ظرفیتهای آذربایجان در شاخه های علوم اسلامی – انسانی و ادبی و هنری

14- تبیین ادبیات آذربایجان

15- تشکیل جلسات فرهنگی و گفتگو در صدا و سیما

16- تشکیل جلسات نقد کتاب

17- ایجاد کتابخانه جامع ویژه آذربایجان شناسی

18- تشکیل کلاسهای آموزشی – تخصصی

19- توسعه همکاری مؤسسه با مراکز دیگر پژوهشی کشور

20- مبادلات کتاب و تجربیات پژوهشی با مراکز پژوهشی کشور

21- تهیه شناسنامه علمی و پژوهشی استادان رشته های علوم اسلامی – انسانی – اجتماعی منطقه شمال غرب کشور

22- برگزاری همایشهای غیر حضوری

23- برگزاری همایشهای شعرا و ادبای منطقه شمال غرب

24- برگزاری همایشهای نخبگان آذربایجان (چهره های ماندگار)

25- ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی با جمهوری آذربایجان – ترکیه ..

26- ایجاد واحد تحقیقاتی به زبانهای خارجی

27- ایجاد واحد تحقیقاتی برون مرزی

28- پیگیری کارهای گوناگون روزانه – پاسخ به ارباب رجوع – پاسخ به تماسهای تلفنی ـ پاسخ به نامه های رسیده ـ ارسال نامه های مؤسسه – امور خرید – پیگیری کارهای احداث ساختمان مؤسسه – توسعه کتابخانه مؤسسه – و ...

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۳