همایش و کنفرانس

تعداد بازدید:۱۹۳۴

همایشها وسخنرانیهای برگزار شده

ردیف

عنوان

مدت برگزاری

مؤسسات همکار

سخنران

محل برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1

همایش بررسی اندیشه­های علامه جعفری

2/79

همان روز

 

 

دانشگاه تبریز

2

کنگره بین­المللی بزرگداشت علامه جعفری

2/79

 

 

 

دانشگاه تبریز

3

همایش بررسی اندیشه­های علامه طباطبایی

آذر 80

همان روز

 

 

دانشگاه تبریز

4

همایش بررسی اندیشه­های علامه جعفری

12/80

12/80

 

 

دانشگاه تبریز

5

همایش روان­شناسی و دین

5/12/82

5/12/82

مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز

 

دانشگاه تبریز

6

جهانی شدن و اقتصاد

18/7/81

18/7/81

 

دکتر محمدباقر بهشتی

سالن اجتماعات موسسه

7

سخنرانی سیر تاریخی علت­شناسی انحطاط و عقب­ماندگی ایرانیان و مسلمانان از سید جمال تا عصر حاضر

2/8/81

2/8/81

 

دکتر داریوش رحمانیان

سالن اجتماعات موسسه

8

سخنرانی جهانی شدن و فرهنگ

16/8/81

16/8/81

 

حجت­الاسلام خدایاری

سالن اجتماعات موسسه

9

سخنرانی درآمدی بر مقایسه الهیات علوی و الهیات ارسطویی

30/8/81

30/8/81

 

مسعود امید

سالن اجتماعات موسسه

10

سخنرانی تأملی در آرای دین شناختی پل تیلیش (دین شناس معاصر آلمانی)

14/9/81

14/9/81

 

دکتر حسین نوروزی

سالن اجتماعات موسسه

11

سخنرانی جستجوی عاشقانه خداوند

28/9/81

28/9/81

 

دکتر نوالی

سالن اجتماعات موسسه

12

زمان و مکان و نقش آنها در تغییر احکام

12/10/81

12/10/81

 

دکتر علوی

سالن اجتماعات موسسه

13

سخنرانی تحول تاریخی هویت ایرانی

26/10/81

26/10/81

 

دکتر صدری­نیا

سالن اجتماعات موسسه

14

سخنرانی جهانی شدن فرهنگ

10/11/81

10/11/81

 

دکتر حسین گدازگر

سالن اجتماعات موسسه

15

سخنرانی مقایسه الهیات مشایی و صدرایی

24/11/81

24/11/81

 

دکتر ایمان­پور

سالن اجتماعات موسسه

16

سخنرانی مرز میان آزادی و اقتدار در فلسفه تربیتی کارل یاسپرس

8/12/81

8/12/81

 

دکتر خامنه

سالن اجتماعات موسسه

17

سخنرانی زبان، اندیشه و فرهنگ

22/12/81

22/12/81

 

دکتر بیوک بهنام

سالن اجتماعات موسسه

18

سخنرانی افلاطون فیلسوف روز

25/2/82

25/2/82

 

دکتر حسن فتحی

سالن اجتماعات موسسه

19

چیستی فلسفه

30/4/82

30/4/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

20

وضعیت تفکر در ایران امروز

7/5/82

7/5/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

21

سه مؤلفه و عنصر مهم و اصلی (و نه فرعی) دانشگاه (و دانشگاهی) مطلوب و بایسته چیست؟

13/5/82

13/5/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

22

چیستی ادبیات

22/5/82

22/5/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

23

رابطه ادبیات و اندیشه

29/5/82

29/5/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

24

صورت و معنی در ادبیات

12/6/82

12/6/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

25

مبانی زیبایی شناختی شعر

27/6/82

27/6/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

26

سخنرانی نظریه ادبی و طبیعت

8/8/82

8/8/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

27

سخنرانی علل انحطاط و عقب­ماندگی مسلمانان و ایرانیان از دیدگاه دکتر شریعتی و استاد مطهری

29/8/82

29/8/82

 

دکتر داریوش رحمانیان

سالن اجتماعات موسسه

28

سخنرانی روش کلامی و فلسفی علامه طباطبایی

20/9/82

20/9/82

 

 

سالن اجتماعات موسسه

29

سخنرانی گروه فقه و حقوق تحت عنوان «قرآن درمانی»

84

 

 

خانم حکمت­پناه

سالن اجتماعات موسسه

30

سخنرانی گروه فقه و حقوق تحت عنوان «مطالبه خسارت تأخیر تادیه با میزان کاهش ارزش پول در مهریه»

84

 

 

دکتر غریبه

سالن اجتماعات موسسه

31

برگزاری جلسه تخصصی ادبیات و عرفان تحت عنوان جاذبه­های فکری و فرهنگی حافظ

84

 

 

 

سالن اجتماعات موسسه

32

برگزاری جلسه تخصصی ادبیات و عرفان تحت عنوان شاعرانگی حافظ

84

 

 

 

سالن اجتماعات موسسه

33

سمینار یکروزه به مناسبت روز سوم خرداد (روز فتح خرمشهر)

84

 

 

 

سالن اجتماعات موسسه

34

میزگرد علمی تحت عنوان «انحصار طلاق در دست زوج»

84

 

 

 

سالن اجتماعات موسسه

35

بحث و برسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارائه راهکارهای اصلاحی

23/8/87

 

 

حجت­الاسلام حاج آقا عباس موسویان

تالار شهریار دانشگاه تبریز

36

بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوق
وثیقه­گذاری اسناد تجاری در ایران

1/10/87

 

 

دکتر حیدر باقری اصل

تالار دانشکده علوم انسانی

37

حافظ برتر کدامست

5/3/88

5/3/88

 

دکتر رشید عیوضی

تالار خاقانی دانشکده ادبیات

38

بررسی افکار و احوال حافظ

24/1/89

همان روز

 

دکتر امین پاشا اجلالی

تالار خاقانی دانشکده ادبیات

39

مفهوم خدا در حکمت متعالیه

2/3/89

همان روز

گروه فلسفه

دکتر شجاری

تالار خاقانی دانشکده ادبیات

همای 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۳