درباره ما

تعداد بازدید:۲۰۸۶

موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز در تاریخ 19/7/1378 با اخذ موافقت اصولی از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تبریز تأسیس گردید. با توجه به پیدایش نیازهای جدید به تعریف اهداف، رسالات و چارچوبهای پژوهشی و آموزشی خود پرداخت و درواقع فعالیت رسمی خود را از همین سال آغاز کرد و در نهایت به اخذ موافقت قطعی از وزارتخانه متبوع موفق گردید.

مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز به منظور ایجاد محیط مناسب برای انجام پژوهشهای بنیادی در مورد علوم اسلامی ـ انسانی با گرایش به گروههای سه گانه عمده (فقه و حقوق، ادبیات و عرفان ، فلسفه و کلام) و نیز حمایت و تشویق محققان و پژوهشگران
عرصه­های مذکور، تأسیس شده است.

این مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به عنوان یک مرکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه می باشد.

    اهداف موسسه

 الف- ایجاد عرصه تحقیق و تعمق در زمینه­های علوم اسلامی و انسانی با تکیه و عنایت بر مباحث و مسایل معاصر ایران و جهان اسلام و ...

ب- ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در میان محققان و نشان دادن راههای رشد علمی برای بروز استعدادها و خلاقیتهای آنان.

ج- حمایت علمی و اصولی از پژوهشگران و استفاده از وجود استادانی که سالیان متمادی به تعلیم و تحقیق پرداخته­اند.

د- ایجاد ارتباط با نیازهای نظری ـ اعتقادی معاصر جامعه و فراهم کردن مقدمات ارایه نظریات علمی و عملی در مورد آنها.

ه- این مؤسسه با اذعان به پیوستگی فرهنگ و تمدن درخشان و غنی اسلامی با جامعه و فرهنگ امروز و فردا، تلاش خواهد کرد تا با ترسیم افقی روشن و سرشار از امید و نشاط برای آینده، بخشی از تتبعات خود را به سمت بسط ایده­های زنده و امیدبخش تمدن و فرهنگ اسلامی به امروز و فردا سوق دهد.

و- این مؤسسه امکانات تحقیق و پژوهشهای تازه و ترجمه آثار ارزنده دانشمندان ایران و جهان را در حوزه علوم اسلامی و انسانی در سطوح متعالی فراهم می­آورد.

ز- مؤسسه به دنبال تلاش برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و جامعه است و نقش حلقه واسطه را در این بین بازی می­کند.

آخرین ویرایش۲۳ اسفند ۱۳۹۳